OBREZ Terezija – Spodnjefarovška Trezi

V petek, 19. julija 2019 je OBREZ Terezija – Spodnjefarovška Trezi dotrpela za to zemeljsko življenje in se rodila za poveličano – nebeško življenje. Pokojna Terezija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 27. maja 1929 v Celju. Življenje sta ji podarila Gregor in Marija Goropevšek. Bivala je na naslovu: Soseska 16, 3312 Prebold. Pogreb spoštovane …

PRAZNIK Petra

V soboto, 8. junija 2019 se je iztekla ura zemeljskega življenja pokojni PRAZNIK Petri. Pokojna Petra je luč tega zemeljskega življenja zagledala 26. avgusta 1970 v Muenchu. Bivala je v Avstriji. Pogreb spoštovane gospe Petre bo v soboto, 15. junija 2019 na tukajšnjem pokopališču. Ob 15. uri je pogreb in po pogrebu sv. maša v …

ŠARLAH Vladimira – Mira

Na binkoštni ponedeljek, 10. junija je v Domu upokojencev na Polzeli prestopila prag večnosti ŠARLAH Vladimira – Mira iz Vrbja.Pokojna Mira je luč tega zemeljskega življenja zagledala 2. junija 1933 v Celju. Bivala je na naslovu: Vrbje 6, župnija Žalec.Pogreb spoštovane gospe Mire bo v petek, 14. junija 2019.Ob 15. uri je pogrebna sv. maša …

ORATORIJ 2019 – IMAŠ MOČ

V letu 2019 bo za oratorijsko temo spet na vrsti literarni junak. Spoznavali bomo slovenskega junaka Petra Klepca. Peter Klepec je najprej slovenski junak, čigar zgodba je globoko zakoreninjena v naših pripovedkah. Lahko rečemo, da pooseblja tisto najboljše v slovenskem narodu, ki je na videz majhen in slaboten, a v sebi skriva neizmerno moč, ki …

SORČAN Peter

V petek, 17. maja je v Domu – sv. Jožef prestopil prag večnosti Peter SORČAN iz Prebolda. Pokojni Peter je luč tega zemeljskega življenja zagledal 29. aprila 1963 v Celju. Življenje sta mu podarila Edi in Elizabeta Sorčan. Bival je na naslovu: Na terasi 2, 3312 Prebold.Pogreb spoštovanega gospoda Petra bo v torek, 21. maja …

ŽAGAR Danijela – Danica

V nedeljo, 28. aprila je v bolnici Topolšica v zgodnjih jutranjih urah 2. velikonočne nedelje prestopila prag večnosti Danica ŽAGAR iz Sv. Lovrenca. Pokojna Danica je luč tega zemeljskega življenja zagledala 29. marca 1931 v Sv. Lovrencu pri Preboldu. Življenje sta ji podarila Jožef in Frančiška Rozman.Bivala je na naslovu: Sv. Lovrenc 58, 3312 Prebold.Pogreb …

SLAKAN Lojzka

V zgodnjih jutranjih urah velikonočnega ponedeljka, 22. aprila se je v Domu starostnikov na Prevaljah iztekla ura zemeljskega življenja pokojni Lojzki SLAKAN iz Dolenje vasi.Pokojna Lojzka je luč tega zemeljskega življenja zagledala 14. junija 1921 v Miklavžu pri Taboru.Življenje sta ji podarila Alojzija in Jakob Slakan.Bivala je na naslovu: Dolenja vas 78, 3312 Prebold.Pogreb spoštovane …

SVET Ida

V četrtek, 14. marca je v bolnici Celje prestopila prag večnosti Ida SVET iz Prebolda. Pokojna Ida je luč tega zemeljskega življenja zagledala 29. aprila 1950 v Trbovljah. Življenje sta ji podarila Janez in Alojzija Hribar. Bivala je na naslovu: Graščinska c. 16, 3312 Prebold. Pogreb spoštovane gospe Ide bo v sredo, 20. marca 2019. …

TAJNŠEK Leopoldina – Poldka roj. Ocvirk

V torek, 12. marca je v Domu starejših občanov Šmarje pri Jelšah prestopila prag večnosti Leopoldina – Poldka TAJNŠEK iz Rogaške Slatine. Pokojna Poldka je luč tega zemeljskega življenja zagledala 18. oktobra 1933 v Latkovi vasi. Življenje sta ji podarila Friderik in Albina Ocvirk. Bivala je na naslovu: Ul. Kozjanskega odreda 19, Rogaška Slatina. Pogreb …

GRABNER Ivana – Ivica

Ivana GRABNER je v petek, 8. marca v domu starejših pri sv. Jožefu v Celju zapustila ta zemeljski svet in prestopila prag večnosti. Pokojna Ivana je luč tega zemeljskega življenja zagledala 12. novembra 1948. Življenje sta ji podarila Ivan in Ivana Grabner. Bivala je na naslovu: Dolenja vas 104, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb …