NASLOVNA STRAN

6. VELIKONOČNA NEDELJA 

22. 5. 2022

ORATORIJ 2022

27. 6. – 1. 7. 2022; nedelja, 3. 7. 2022, 9.00 – zaključna sv. maša

prijavnica za oratorij 2022

SV. BIRMA IN 1. SV. OBHAJILO 2022

Datum sv. birme: sobota, 21. 5. 2022, 10.00

Vprašanja za sveto birmo

Datum 1. sv. obhajila: nedelja, 29. 5. 2022, 9.00

Bogoslužje

  • Ob nedeljah so sv. maše ob 7.00 in 9.00 v župnijski cerkvi Sv. Pavla v Preboldu; 10.30 v Mariji Reki
  • Delavniške sv. maše so ob 19.00 (poletni čas) oziroma 18.00 (zimski čas), razen srede, ko je sv. maša ob 7.uri. 
  • Na prvi petek v mesecu je sv. maša samo ob 7. uri.

Krščevanje
Vpis okoli dva meseca  pred krstom. Za pripravo za krst se dogovorimo.

Poroke
Zaročenci se udeležite tečaja, ki je pri Sv. Jožefu v Celju ali poiščete pripravo prek spleta kje drugje. V župnišču se prijavite vsaj pol leta pred poroko.

Župnijska pisarna
Odprta vsak delavnik od 8.00 do 10.00 ure. Ob sredah ni uradnih ur.
Če sem doma, sem vedno na razpolago, zato kar pozvonite, četudi so vrata zaprta oziroma zaklenjena. 


Župnijska cerkev Sv. Pavel – Prebold
(foto: Ivan Lipičnik)