POVEZANI PREKO TELEFONA – POGOVOR, KI STAREJŠIM POLEPŠA DAN

Slovenska karitas povezuje starejše osebe in mlajše prostovoljce, da ase pogovarjajo po telefonu in si tako polepšajo dan.
Vedno nam je lažje, če lahko v času osamljenosti s kom spregovorimo kakšno besedo, mu povemo o našem dnevu, življenju, potarnamo ali se nasmejimo … Čeprav osebe ne poznamo pa lepa beseda in uho, ki posluša, pomagata premagati osamljenost in blažita tudi druge stiske.

V aktivnosti Povezani preko telefona je vzpostavljena telefonska številka 069 928 187, na kateri se lakho vsak dan med 9. in 20. uro prijavijo starejši, ki bi želeli redno poklepetati s prostovoljci. Po prijavi jih bodo poklicali in pogovor starejšim nudili prostovoljci youngCaritas – Mlade Karitas.