“DRIVE IN” BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

Že dobro leto smo zaznamovani z epidimijo koronavirusa COVID-19.
Vse od lanskega marca so naša življenja zaznamovana z raznimi omejitvami. Tudi letošnja Velika noč poteka tako kot lanska v omejevanju javnega, družbenega in cerkvenega življenja.
Škofje nas v svojem izrednem pismu spodbujajo, da vse velikonočne obrede in slovesnosti, ki so izvedljive v krogu družine in gospodinjstva pripravite s preprostim srcem in jih opravite v krogu svojih domačih.

Ker tudi letos zaradi epidemioloških razmer ne bomo imeli skupnega blagoslova velikonočnih jedil bo možnost “DRIVE IN BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL”.
ob 10. uri – Šešče – dvorišče pri Sopotnikovih – pripeljete se pri kapeli in nato se odpeljte mimo kozolca;
ob 11. uri – Sv. Andraž nad Polezlo – parkirišče pri mrliški vežici;
ob 12. uri – Prebold – Anin dom – vhod pri cerkvi in nato izhod po drugi strani, – mimo Aninega doma se odpeljete domov;
ob 13. uri – Marija Reka- parkirišče;
ob 14. uri – Sv. Andraž nad Polezlo – parkirišče pri mrliški vežici;
ob 15.00 – Matke – pri Krkovih ob cesti pri garaži
ob 15.30 – Sv. Lovrenc – parkirišče pri gasilskem domu
ob 16.00 – Latkova vas – pri kapeli
ob 16.30 – Kaplja vas – športno igrišče
ob 17.00 – Prebold – Anin dom – vhod pri cerkvi in nato izhod po drugi strani, – mimo Aninega doma se odpeljete domov.
Ko se pripeljete z avtomobilom na določeno mesto ostanete v avtomobilu. Ne izstopate. Ob uri, ki je določena zmolim vse molitve in nato blagoslovim velikonočna jedila…
Po blagoslovu se odpeljete domov.
K blagoslovu se lahko pride samo z avtomobilom.