Od kod ime?

Ime Ana smo vzeli po drugotni zavetnici naše župnijske cerkve. Stranski oltar je posvečen prav tej svetnici in vsako leto, že od nekdaj, je zadnjo nedeljo v juliju lepa nedelja – farno žegnanje.

Kdo je sv. Ana? 26. julija obhajamo god Marijinih staršev Joahima in Ane. Oba sta bila potomca kraljevega Davidovega rodu, iz katerega naj bi izšel obljubljeni Mesija. Ko sta se ta dva bogaboječa pravična človeka poročila, sta si silno želela otrok, kajti takrat je vsaka verna judovska žena živela v pričakovanju, da bo morebiti prav ona rodila obljubljenega Mesijo. Pobožna zakonca sta vztrajala v zaupni molitvi in na stara leta le dobila tako želenega otroka – hčerko Marijo – Mirjam.

Ime Ana v hebrejščini pomeni milost, ljubezen, molitev.

Ana je otroka izmolila in ga že pred rojstvom posvetila Bogu. Nič čudnega torej, da so se k sveti Ani, Marijini materi, zatekale po pomoč matere in neplodne žene, ki so videle svoje najvišje dostojanstvo v materinstvu.

Na Slovenskem je sveti Ani posvečenih nad 70 župnijskih cerkva in podružnic.