Duhovni poklici

Pogled v preteklost kaže, da so v župniji Sv. Pavel – Prebold delovali številni dušni pastirji. V župniji so bili poleg župnikov kaplani. Župnija je imela kaplana do leta 1984. Zaradi pomanjkanja duhovnih poklicev ta župnija nima več kaplana.

Vikarji, župniki in župnijski upravitelji, ki so delovali v župniji Sv. Pavel – Prebold

 1. Leta 1302 cerkev sv. Pavla še ni imela stalnega duhovnika. Upravljal jo je duhovnik Konrad – Savinjčan;
 2. Leta 1368 je bil prvi znani stalni duhovnik Herman Perl;
 3. Leta 1392 je šentpavelski vikar Wolfingus predstavil subdiakona
 4. Jurija iz Sv. Ruperta v Braslovča. Za njim so omenjeni:
 5. Bartolomeus – Jernej, vikar (1476);
 6. Jakob, vikar (1498 – 1507);
 7. Oswald – Ožbold, vikar (1514 – 1520);
 8. Matej Blaser, vikar (1528);
 9. Daniel Kasič, vikar (1542);
 10. Nikolaj Weibhauser, vikar (1544 – 1559);
 11. Štefan Hriber, vikar (1561);
 12. Primož, vikar (1566);
 13. Grega Tonk, vikar (1588 – 1600);
 14. Andrej Fellman, vikar (1600 – 1611);
 15. Gregor Pižorn, vikar (1611 – 1620);
 16. V letu 1620 je začasno upravljal duhovnijo administrator Adam Šust;
 17. Vid Gološič, vikar (1621 – 1623);
 18. Jakob Starmon, vikar (1623 – 1628);
 19. Janez Markovič, vikar (1628);
 20. Johan Aitellpeš, vikar (1639 – 1641);
 21. Gušič, vikar (1641 – 1646);
 22. Matija Glaser, vikar (1646 – 1655);
 23. Jakob Peric, vikar (1658 – 1669);
 24. Gregor Vogrin, vikar (1672 – 1716);
 25. Matija Štern, župnik (1715 – 1732);
 26. Janez Pavel Žontar, vikar (1732 – 1749);
 27. Ignaz Peer, vikar (1749 – 1762);
 28. Joseph Gregorius Riedler, vikar (1762 – 1775);
 29. Nikolaj Mulle, župnik (1775 – 1784);
 30. Andrej Papler, vikar (1784 – 1795);
 31. Janez Zorman, župnijski upravitelj (1795 – 1797);
 32. Karl Jadok Princ, župnik (1797 – 1811);
 33. Martin Zabukovšek, župnik (1811 – 1815);
 34. Dominik Malignani, župnik (1815 -1828);
 35. Josef Mahorič, župnik (1828 – 1839);
 36. Andrej Pečovnik, župnik (1840 – 1865);
 37. Franc Feichtinger, župnik (1865 – 1881);
 38. Mihael Plešnik, župnik (1882 – 1910);
 39. Fortunat Končan, župnik (1910 – 1936)
 40. Marko Sagaj, župnik (1936 – 1941; 1945 – 1956) Med vojno izseljen v Slavonsko Požego na Hrvaškem;
 41. Matija Škorjanc, začasni upravitelj (1941 – 1945);
 42. Ivan Kocmut, župnik (1956 – 1984);
 43. Drago Svetko, župnik (1984 – 1987)
 44. Franc Serec, župnik (1987 – 2005)
 45. Damjan Ratajc, župnik (2005 – 2021)
 46. Srečko Hren, župnik (2021 – )

Kaplani, ki so delovali v župniji Sv. Pavel – Prebold

 1. Tomaž Soller, kaplan (1641);
 2. Matija Cvet, kaplan (1652 – 1658);
 3. Luca Kregar, kaplan (1658 – 1668);
 4. Jernej Cantell, kaplan (1668);
 5. Jernej Kolar, kaplan (1669);
 6. Filip Prigel, kaplan v graščini Prebold (1680 – 1691);
 7. Gregor Reshen, kaplan (1682);
 8. Matija Pevc, kaplan (1682 – 1684);
 9. Marko Gregorič, kaplan (1684 – 1685);
 10. Jakob Matija Vidmajer, kaplan (1686 – 1689);
 11. Matija Altenberger, kaplan (1689 – 1693);
 12. Jurij Doberšek, kaplan (1694 – 1697);
 13. Matija Štern, kaplan (1697 – 1715);
 14. Mihael Pregel, duhovnik v šeški graščini (1699 – 1707);
 15. Gregor Cukjati, duhovnik v graščini Pragwald (1698 – 1702);
 16. Joanes Ampach, kaplan (1708 – 1710);
 17. Karl Rosman, kaplan (1710 – 1712);
 18. Ožbold Završnik, kaplan (1712);
 19. Franc Mihael Mole, kaplan (1712 – 1715);
 20. Gašper Glovatič, kaplan (1713);
 21. Joan Ferdinand Učan, kaplan (1715);
 22. Jernej Podberžnik, kaplan (1715 – 1717);
 23. J. P. Žontar, kaplan (1717 – 1720);
 24. Joaner Trompeter, kaplan (1720 – 1731);
 25. Urban Hiller, kaplan (1733 – 1734);
 26. Karl Markovič, kaplan (1734 – 1736);
 27. Josef Stoniz, kaplan (1736);
 28. Luka Žalostnik, kaplan (1737);
 29. Matija Klemenc, kaplan (1737);
 30. Avgustin Jakob Sitter, kaplan (1740);
 31. Matija Enzi, kaplan (1742 – 1746);
 32. Gregor Seitel, kaplan (1742);
 33. Jože Brankovič, kaplan (1746 – 1750);
 34. Joan Jakob Dimic, kaplan (1750 – 1762);
 35. Franc Strupi, kaplan (1762 – 1764);
 36. Gregor Pogačnik, kaplan (1764);
 37. Martin Rančigaj, kaplan (1765 – 1766);
 38. Franc Rus, kaplan (1766);
 39. Lovro Volič, kaplan (1767 – 1771);
 40. Lanslolič, kaplan (1768);
 41. Gašper Mikolič, kaplan (1771 – 1773);
 42. Ignacij Limberger, kaplan (1773);
 43. Franc Xav. Siobenburger, kaplan (1775 – 1782);
 44. Anotn Traun, kaplan (1782 – 1783);
 45. Vincenc Kolar, kaplan (1783 – 1784);
 46. Anton Zagorc, kaplan (1784);
 47. Valentin Trbošek, kaplan (1785);
 48. Luka Čop, kaplan (1786 – 1788);
 49. Anton Zagorc, kaplan (1788 – 1792);
 50. Pankrac Lipovšek, kaplan (1789);
 51. Mihael Mahoničar, kaplan (1792);
 52. Janez Zorman, kaplan (1792 – 1795);
 53. Franc Jerkič, kaplan (1795);
 54. Anton Zabukovšek, kaplan (1795 – 1802);
 55. Anton Tessitori, kaplan (1802 – 1805);
 56. Jože Šantak, kaplan (1805 – 1806);
 57. Gregor Nagode, kaplan (1806 – 1807);
 58. Valentin Zorzini, kaplan (1807 – 1808);
 59. Johan Pintar, kaplan (1809 – 1812);
 60. Iganc Avsec, kaplan (1810 – 1812);
 61. Matej Hamerlič, kaplan (1812 – 1813);
 62. J. Šantak, kaplan (1813 – 1815);
 63. Marko Rešič, kaplan (1813 – 1815);
 64. Andrej Slumšek, kaplan (1816 – 1817);
 65. Martin Asu, kaplan (1817 – 1822);
 66. Štefan Lajovec, kaplan (1822 – 1823);
 67. Franc Lesjak, kaplan (1823 – 1824);
 68. Jernej Hobl, kaplan (1824 – 1825);
 69. Anton Cizelj, kaplan (1825 – 1828);
 70. Janez Perc, kaplan (1828 – 1830);
 71. Anotn Premelč, kaplan (1830 – 1834);
 72. Andrej Pečovnik, kaplan (1834 – 1839);
 73. Anton Verhovšek, kaplan (1838 – 1841);
 74. Luka Sevšek, kaplan(1841 – 1842);
 75. Alojzij Herič, kaplan (1842 – 1845);
 76. Janez Trobej, kaplan (1845 – 1850);
 77. Gašper Cenc, kaplan (1850 – 1853);
 78. Anton Ferme, kaplan (1853 – 1859)
 79. Peter Erjavec, kaplan (1859);
 80. Peter Trafenik, kaplan (1859 – 1860);
 81. dr. Franc Žagar, kaplan (1860 – 1863);
 82. Ferdinand Jan, kaplan (1863 – 1865);
 83. Andrej Vodeb, kaplan (1865 – 1866);
 84. Johan Sparhackl, kaplan (1866 – 1870;
 85. Jernej Cocej, kaplan (1870 – 1871);
 86. Jakob Lempej, kaplan (1871 – 1878);
 87. Franc Cizej, kaplan (1878 – 1882);
 88. Andrej Fekonja, kaplan (1882 – 1889);
 89. Ivan Špende, kaplan (1889 – 1893);
 90. Franc Černelšek, kaplan (1893 – 1897);
 91. Jože Kolarič, kaplan (1897 – 1903);
 92. Jože Vodušek, kaplan (1903 – 1908);
 93. Ivan Ilc, kaplan (1908 – 1911);
 94. Rajmund Bratanič, kaplan (1911 – 1914);
 95. Avgust Šparl, kaplan (1914 – 1915);
 96. Franc Satler, kaplan (1915 – 1919);
 97. Anton Medved, kaplan (1919 – 1923)
 98. Viktor Lunder, kaplan (1923 – 1927);
 99. Janez Krušič, kaplan (1927 – 1930);
 100. Franc Smole, kaplan (1930 – 1935);
 101. Martin Uranjek, kaplan (1935 – 1937);
 102. Drago Pepelnjak, kaplan (1938);
 103. Alojzij Gabor, kaplan (1939 – 1941);
 104. Franc Puncer, pomočnik;
 105. Izidor Darko Završnik, pomočnik;
 106. Ivan Kores, kaplan (1945 – 1946);
 107. Ivan Kocmut, kaplan (1946 – 1956);
 108. Štefan Kuhar, kaplan (1972 – 1973);
 109. Bogomir Rakuša, kaplan (1973 – 1976);
 110. Anton Kolar, kaplan (1976 – 1980);
 111. Izidor Pečovnik, kaplan (1980 – 1984);

Duhovni poklici, ki izhajajo iz župnije:

 1. Wolfgang Hannibal, prvi znani duhovnik, ki je izšel iz šentpavske fare. Bil je kanonik v Salzburgu. V krstni knjig se omenja kot boter 13. maja 1691 in 12. oktobra 1707.
 2. Sigmund Felix, grof Schrattenbach (1777 – 1790 in 1795 – 1800 lavantinski škof)
 3. Pražnikar. V mrliški knjigi se ga omenja, da je kot novomašnik 20. 10. 1810 pokopal Matevža Dolinarja.
 4. Franc Škorjanc, se je rodil 26. 7. 1843 v Dolenji vasi. V duhovnika je bil posvečen leta 1870 v Mariboru. Umrl je 28. 11. 1924 in je pokopan na šentpavskem pokopališču.
 5. Ivan Govedič, se je rodil 29. 8. 1844 v Sv. Lovrencu. Mašniško posvečenje je prejel leta 1869 v Mariboru. Umrl je v Šoštanju 1912. leta in je tam tudi pokopan.
 6. Matija Randl, Svinškov iz Dolenje vasi se je rodil 23. 2. 1847 in bil posvečen v duhovnika l. 1873 v Celovcu. Umrl je 4. avgusta 1927 v Dobrli vasi na Koroškem in je tam tudi pokopan.
 7. Anton Fišer se je rodil 10. 1. 1849. V duhovnika je bil posvečen l. 1873. Umrl je 6. 8. 1914 v Mozirju in je tam tudi pokopan.
 8. Jernej Vurkelc / Burkelc se je rodil 14. 8. 1864 v Kaplji vasi. Nazadnje je bil župnik v Šentvidu pri Planini in tam je tudi l. 1935 umrl.
 9. Matija Škorjanc se je rodil 24. 2. 1866 v Dolenji vasi. Med vojno je upravljal tukajšnjo župnijo. 1949 je bil imenovan za duhovnega svetnika, a je 1950. leta umrl.
 10. Ferdinand Žgank se je rodil 1880 leta pri Lipčevih v Šeščah in bil posvečen v duhovnika 1903 v Mariboru. Umrl je 8. 10. 1959 v Sv. Kunigundi na Pohorju / Gorenje in je tam tudi pokopan.
 11. Jože Škorjanc se je rodil 12. 4. 1914 v Dolenji vasi. V duhovnika je bil posvečen 1938. leta v Mariboru. Umrl je 14. 11. 1995 v domu duhovnikov v Mariboru. Pokopan je v župniji Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer je dolga leta opravljal pastirsko službo.
 12. Martin Jelen, se je rodil 5. 11. 1912 v Latkovi vasi pri Polavderčevih. 1938. leta je bil posvečen v duhovnika. Umrl je 7. 6. 1965 v Dravogradu kot prošt. Pokopan je na šentpavelskem pokopališču.
 13. Marija Jug, s. Roza ŠSKK. Rojena 21. 11. 1896; umrla 21. 2. 1946 v Kamnici.
 14. Marija Vedenik, s. Albina SSK. Rojena 16. 11. 1896; večne zaobljube 10. 4. 1927; umrla 16. 5. 1975 – Mala Loka.
 15. Janko Kač, se je rodil 26. 10. 1926 na Groblji. V duhovnika je bil posvečen l. 1955 v Ljubljani. Umrl 23. oktobra 2007 v Mariboru kot župnik župnije Maribor – Radvanje. Pokopan je bil 27. oktobra 2007 na šempavskem pokopališču.
 16. Alenka Krk Skupnost Loyola, rojena 3. 4. 1964. Večne zaobljube 1. 1. 1991; tajnica škofove pisarne in notarka škofijske kurije (od l. 2023).
 17. Mark Anton Ramšak, bogoslovec 1. letnika TEOF in bogoslovja v Ljubljani (od l. 2022).