MOLITVE ZA BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

Blagoslov velikonočnih jedil lahko opravite sami doma, oziroma spremljate po TV ob 15. uri.
Potek blagoslova velikonočnij jedil, ki ga sami opravite.

1. Znamenje križa (V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha)
2. Preberemo Božjo besedo:
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3):
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. To je božja beseda. Odg. Bogu hvala.

Nato se prebere evangelij.
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51):
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.
To je Kristusov evangelij. Odg. Hvala tebi Kristus.

3. Zmolimo molitve nad jedili
Nad kruhom:
Molimo. Nebeški Oče, ko slavimo smrt in vstajenje tvojega Sina, te prosimo, blagoslovi † ta velikonočni kruh, ki je sad tvoje dobrote in našega dela. Naj ga zauživamo polni hvaležnosti, v svetem obhajilu pa s spoštovanjem prejemamo Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Nad mesom:
Molimo. O Bog, po svojem služabniku Mojzesu si pri reševanju svojega ljudstva iz Egipta ukazal jesti jagnje kot podobo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslovi † to meso, ki ga želimo, tvoji služabniki uživati v tvojo hvalo, po vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Nad pirhi:
Molimo. Vsemogočni Bog, prosimo te, blagoslovi † te pirhe. Naj bodo zdrava jed tvojim vernikom, ki jih bodo uživali in se ti zahvaljevali zaradi vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Nad hrenom:
Molimo. Blagoslovi † o Bog, ta hren. Ko bomo okusili njegovo ostrino, naj se spomnimo, da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Nad katerokoli jedjo:
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi † prosimo, te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bodo uživali, naj se veselijo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Potem jedila pokropimo z blagoslovljeno vodo Na koncu zmolimo Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu) in se pokrižamo.

Molitev pred uživanjem velikonočnih jedil:
Bog, naš Oče, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Prosimo, blagoslovi † nas in te jedi ki jih želimo zaužiti v slavo smrti in vstajenja tvojega Sina. Nauči nas, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen in se veselili dušnega in telesnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Opomba: na mestu kjer je križec, naredimo z roko križ nad jedjo, ali se pokrižamo.