Veroučni kotiček

Spoštovani starši, dragi veroučenci!

Dobrodošli na tej strani, saj je posebej namenjena obiskovalcem veroučne šole. Tukaj boste v prihodnje našli vse, kar je povezano z veroukom.

Dobri Jezus,
začenjamo novo veroučno in šolsko leto. Pomagaj nam, da bodo naše misli in srce odprti za nova spoznanja. Daj, da bomo preko novih znanj vse bolj spoznavali tudi tebe in tvoj čudoviti načrt, ki ga imaš z nami in svetom, ki nas obdaja.
Spremljaj nas v morebitnih preizkušnjah in daj nam moči, da, kadar bomo pred zahtevnejšimi izzivi, zmoremo narediti to, kar se od nas pričakuje.
Naj bomo odprti za nova prijateljstva, ob vseh sošolcih in prijateljih pa naj nikoli ne pozabimo tudi nate, ki nas boš tudi skozi to leto nenehno spremljal na vsakem koraku.

Novo veroučno leto bomo začeli s sveto mašo, ki bo v nedeljo, 8. septembra 2019 ob 10. uri. V ponedeljek, 9. septembra pričnemo z veroukom. Za veroučence od 4. do 9. razreda je ta teden sv. spoved.

V ponedeljek, 9. septembra med 7.30 – 8.30 uro ter med 12.30 – 14.30 uro bo v prostorih župnišča možno nabaviti učbenike, delovne zvezke, liturgične zvezke in prispevati prispevek za ogrevanje.
Med 16. in 17. uro je v veroučni učilnici v Aninem domu vpis veroučencev v prvi razred.

URNIK VEROUKA za leto 2019/20

ure  pouka PONEDELJEK TOREK SREDA
13.00 – 13.50 8/9 R ( 1. skup.)
 3 R ( 1. skup.)
 6 R (2 skup.)
 5 R (2 skup.)
 4 R ( 2. skup.)
14.00 – 14.50  4 R ( 1. skup.)
6
R (1. skup.) 

 8/9 R  (2. skup.)
 3 R (2. skup.)
 5 R (2. skup.)
15.00 – 15.50  7 R
2 R

 1 R (2.  skupina)

16.00 – 16.50  1 R (1. skup.)  

To je okvirni urnik verouka.

Možne so tudi spremembe. V kolikor bo potrebno se bomo še dogovorili.


Nekaj misli za starše in veroučence

Papež Frančišek je v okrožnici Luč vere – Lumen fidei zapisal:

V družini vera spremlja vsa življenjska obdobja, od otroštva naprej. Otroci se naučijo zaupati ljubezni svojih staršev. Zato je pomembno, da starši skupaj živijo vero v družini, ki spremlja zorenje vere otrok

(str. 49)

Kristjan je kristjan takrat, ko izpoveduje vero, obhaja zakramente, živi zapoved ljubezni do Boga in bližnjega ter moli. Vse to se naj bi naučili v osnovni celici družbe – v družini. Cerkev pa nam pri tem pomaga, saj se pri verouku pripravljamo na prejem zakramentov, spoznavamo božje zapovedi in se učimo moliti. Zavedati pa se moramo, da verouk ne more nadomestiti družinske verske vzgoje.

Začetek šolskega in veroučnega leta nas vabi, da skupaj stopimo na pot odkrivanja lepote vere in krščanskega življenja, in s tem poglobimo svoj osebni odnos do Boga.  Za vzgojo naše mladine je potrebno sodelovanje družine, šole in Cerkve. Idealno bi bilo, da bi se vzgoja teh treh ustanov med seboj dopolnjevala in potrjevala.
Sestavni del verske vzgoje pa sta tudi posredovanje verskega znanja in uvajanje v življenje po veri, za kar vam bomo tudi v letošnjem letu v pomoč duhovnik, katehistinje, animatorji in celotno verno občestvo. Vsi skupaj radi molimo za mlade, da se bodo veselili svoje vere in si prizadevali,

da bi živeli vedno trdnejšo in bolj velikodušno vero. Mladi ljudje hočejo nekaj velikega v življenju. Srečanje s Kristusom, ko se pustijo osvojiti in voditi njegovi ljubezni, razširja obzorje življenja in mu daje trdno upanje, ki ne razočara

(Papež Frančišek, Luč vere, str. 49).

K verskemu življenju prav gotovo spada reden obisk nedeljske sv. maše. Nedeljska sveta maša je srečanje z Jezusom in tako višek uvajanja v krščanstvo in temelj naše vere v Jezusa Kristusa. Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje, težave in zahvale ter si »napolnimo baterije« za prihajajoč teden.

Zato vas spoštovani straši, dragi otroci vabimo k rednemu obisku sv. maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki jih nalepijo v liturgični zvezek. Liturgični zvezek ni namenjen samo  preverjanju obiska nedeljske maše, ampak želi biti pripomoček in spodbuda za reden obisk nedeljske sv. maše. Tako kot lani bodo tudi letos veroučne maše, ki jih bodo oblikovali veroučenci različnih razredov.

Verouk začenjamo točno, z zamujanjem se ovira potek ure. Starši, prosimo vas, da izostanek od verouka opravičite osebno, po mailu ali po telefonu.

V okviru verouka vas vabimo, da si vaš otrok izbere dejavnosti, kot so: ministrantska služba, bralci Božje besede (starejši otroci), pevski zbor (Sončki, Šempavske iskrice), Slomškovo bralno priznanje, ustvarjalne delavnice, (izvaja Karitas), skavti, dramska skupina za sodelovanje ob miklavževanju, božičnici, materinskem dnevu, itd…. To sodelovanje se ovrednoti v spričevalu.

Veroučna šola oz. verouk naj ne bo samo še en dodatni krožek ali dejavnost na vašem in otrokovem koledarju. Naj bo verouk resnično šola za življenje. Vera, ki smo jo vsi skupaj prejeli od naših prednikov, naj bo vera življenja oziroma naše življenje.

Z upanjem na dobro sodelovanje v letošnjem veroučnem letu vam želimo lep in blagoslovljen začetek šolskega in katehetskega leta in vas lepo pozdravljamo.

župnik Damjan in katehistinji