Veroučni kotiček

VEROUČNO LETO 2023/2024

Urnik 2023/24

Prijavnica za verouk 2023.2024

Nekaj misli za starše in veroučence 

  • Nogometaš nisi, če ne igraš nogometa, zato je tudi kristjan tisti, ki izpoveduje vero, obhaja zakramente, živi zapoved ljubezni do Boga in bližnjega ter moli.
  • Zavedati se moramo, da verouk ne more nadomestiti družinske verske vzgoje.
  • Za vzgojo naše mladine je potrebno sodelovanje družine, šole in Cerkve. Idealno bi bilo, da bi se vzgoja teh treh ustanov med seboj dopolnjevala in potrjevala.
  • Sestavni del verske vzgoje pa sta tudi posredovanje verskega znanja in uvajanje v življenje po veri, za kar vam bomo tudi v letošnjem letu v pomoč duhovnik, katehistinje, animatorji in celotno verno občestvo.
  • K verskemu življenju prav gotovo spada reden obisk nedeljske sv. maše. Nedeljska sveta maša je srečanje z Jezusom in tako višek uvajanja v krščanstvo in temelj naše vere v Jezusa Kristusa.
  • Zato vas spoštovani straši, dragi otroci vabimo k rednemu obisku sv. maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki jih nalepijo v liturgični zvezek.
  • Liturgični zvezek ni namenjen samo preverjanju obiska nedeljske maše, ampak želi biti pripomoček in spodbuda za reden obisk nedeljske sv. maše. Če ste v nedeljo drugje pri sv. maši (kjerkoli na svetu), glede tega sploh ni težav. Vzemite listek tam. Če ga v kakšni župniji nimajo, starši v prostor za listek zabeležite, da ste bili pri sv. maši. Tako kot lani bodo tudi letos družinske sv. maše, ki jih bodo oblikovali veroučenci različnih razredov.
  • Starši, prosimo vas, da izostanek od verouka opravičite osebno, po mailu ali telefonu. Opravičilo je potrebno zato, da katehet ve, da vi veste, da je otrok odsoten. Verouk začenjamo točno, z zamujanjem se ovira potek ure.
  • V okviru verouka vas vabimo, da si vaš otrok izbere dejavnosti, kot so: ministrantska služba, bralci Božje besede, Slomškovo bralno priznanje, ustvarjalne delavnice, (izvaja Karitas), skavti itd…. To sodelovanje se ovrednoti v spričevalu.
  • Veroučna šola ni še en dodatni krožek ali dejavnost na vašem in otrokovem koledarju. Naj bo verouk resnično šola za življenje.

Se vidimo, se srečujmo in sodelujmo pri vzgoji vsi.

župnik Srečko in katehistinja