Zgodovina Aninega doma

Za časa župnika Karla Jadoka Princa (1797 – 1811) je bilo zgrajeno gospodarsko poslopje, ki je 1927. leta pogorelo. V župnijski kroniki je za to leto zapisano:

Dne 7. junija ob ¾ na 10 zvečer je izbruhnil ogenj in uničil župnijsko gospodarsko poslopje. Ker je bilo s slamo krito, je bilo v par minutah vse poslopje v plamenu. Goveje živine ni bilo mogoče rešiti – konji pa so bili rešeni, ker so bili konjski hlevi obokani. Zgorelo je 5 krav, 1 vol, mlatilnica, gepelj in drugo gospodarsko orodje, konjska oprema. Kašto, ki je bila na koncu poslopja, so rešili in zato žito ni zgorelo. Prišlo je 13 požarnih bramb med temi 7 domačih, ki so rešile v bližini stoječi kozolec s slamo krit, katerega je do prihoda požarnih bramb obvarovala velika lipa, ki stoji med gospodarskim poslopjem in kozolcem. Kako je ogenj nastal, se ni dalo dognati. Poslopje je bilo zavarovano za 30000 DIN, katero je Vzajemna zavarovalnica v celoti izplačala. Načrt za novo stavbo je naredil Konrad Gologranc, stavbeni mojster iz Celja, katerega je komisija za novo stavbo dne 2. septembra potrdila. Stavbo novega gospodarskega poslopja je kot najnižji ponudnik prevzel Konrad Gologranc za 261.250 DIN.

Zidati se je začelo 27. septembra. 28. septembra so pripeljali prvo opeko in je bilo poslopje dne 29. oktobra pod streho in pred zimo po večini izgotovljeno.

Naši predniki so gospodarsko poslopje zgradili v mesecu dni in do zime je bilo v večjem delu tudi dokončano. To poslopje je služilo svojemu namenu, saj so se v župnišču ukvarjali tudi s kmetijstvom, ki je bil v tistem času vir preživetja.

V zadnjih letih je gospodarsko poslopje zgubilo svoj primarni pomen in ker ga je zob časa tako poškodoval, da ga je bilo potrebno obnoviti. S člani gospodarskega sveta župnije smo se odločili, da ga bomo obnovili in mu dali novo namembnost in zato smo mu dali tudi novo ime – Anin dom.