BIRMANCI 2024

VPRAŠANJA ZA SVETO BIRMO

I. BOG SE NAM RAZODEVA – DEUS CARITAS EST

1. Čemu smo na svetu?
Na svetu smo zato, da bi živeli po božji volji in se zveličali.

2. Kdo je Bog?
Bog je Stvarnik sveta in Oče vseh ljudi.

3. Od kod spoznavamo Boga?
v Boga spoznavamo iz vidnega sveta, iz svoje vesti in iz Božjega razodetja.

4. Kaj pomeni, da se je Bog razodel?
Da se je Bog razodel, pomeni, da je govoril po očakih in prerokih ter po svojem Sinu Jezusu Kristusu in apostolih.

5. Kje je ohranjeno, kar je Bog razodel?
Kar je Bog razodel je ohranjeno v Svetem pismu in ustnem izročilu.

6. Kaj je zapisano v Svetem pismu stare zaveze?
V Svetem pismu stare zaveze (45 knjig) je zapisano, kar nam je Bog pred Kristusom razodel po očakih in prerokih.

7. Kaj je zapisano v Svetem pismu nove zaveze?
V Svetem pismu nove zaveze (27 knjig) je zapisano, kar nam je Bog razodel po svojem Sinu Jezusu Kristusu in apostolih.

8. Koliko je v Bogu oseb?
V Bogu so tri osebe: Oče, Sin in Sveti Duh.

9. V koga kristjani verujemo?
Kristjani verujemo v troedinega Boga: V Očeta, ki nas je ustvaril, v Sina, ki nas je odrešil in v Svetega Duha, ki nas posvečuje.

10. Kako pravimo trem Božjim osebam?
Trem božjim osebam pravimo Sveta Trojica.

11. Kdaj z Bogom govorimo?
Z Bogom govorimo, kadar molimo.

12. Katera je najlepša molitev? 
Najlepša molitev je Oče naš.

13. Zakaj je Bog ustvaril svet?
Bog je ustvaril svet, ker je dober in hoče stvarem dobro.

14. Za koga je Bog ustvaril svet?
Bog je ustvaril svet za človeka.

15. Po čigavi podobi je Bog ustvaril človeka?
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi; ustvaril ga je kot moža in ženo.

16. Čemu je Bog ustvaril človeka?
Bog je človeka ustvaril, da bi delal dobro, druge osrečeval in se zveličal.

17. Zakaj je človek odličnejši kot vse druge stvari na zemlji?
Človek je odličnejši zato, ker ima dušo, razum in svobodno voljo.

18. Kateri je največji Božji dar človeku?
Največji božji dar človeku je posvečujoča milost, Božje življenje.

19. Ali je prvi človek ohranil Božje življenje?
Prvi človek ni ohranil božjega življenja, ker Boga ni ubogal in je grešil.

20. Kako imenujemo greh prvega človeka?
Greh prvega človeka imenujemo prvi ali Adamov greh.

21. S katerim grehom se rodi vsak človek?
Vsak človek se rodi z izvirnim grehom.

22. Kdo je bil obvarovan izvirnega greha?
Izvirnega greha je bila obvarovana Devica Marija.

23. Kaj stori, kdor Boga ne uboga?
Kdor Boga ne uboga, stori greh.

24. Kaj je greh?
Greh je zavrnitev Boga in njegove ljubezni.

25. Ali so vsi grehi enaki?
Vsi grehi niso enaki: nekateri so veliki ali smrtni, drugi so mali.

26. Kdo stori smrtni greh?
Smrtni greh stori, kdor ne uboga Boga v važni stvari, premišljeno in popolnoma prostovoljno.

27. Kaj človek izgubi s smrtnim grehom?
S smrtnim grehom človek izgubi posvečujočo milost, Božje življenje.

28. Kaj je vest in kaj nam pove?
Vest je notranji glas v človeku, ki nam pove, da moramo delati dobro in se varovati hudega.

29. Kaj naroča Bog v prvi zapovedi?
V prvi zapovedi Bog naroča: Veruj v enega Boga, moli ga in samo njemu služi.

30. Kaj pomeni: ne skruni Božjega imena?
Ne skruni božjega imena pomeni: Spoštuj Božje ime in ga ne preklinjaj.

31. Kako posvečujemo Gospodov dan (nedeljo in zapovedan praznik)?
Gospodov dan (nedeljo in zapovedan praznik) posvečujemo tako, da smo pri sveti maši in da ne opravljamo težkih del.

32. Kaj naroča Bog v četrti zapovedi?
V četrti zapovedi Bog naroča, da moramo starše spoštovati, ljubiti, ubogati in zanje moliti.

33. Kaj naroča Bog v peti zapovedi?
V peti zapovedi Bog naroča: Ne ubijaj, spoštuj in varuj človekovo življenje.

34. Kaj pomeni ne nečistuj?
` Ne nečistuj pomeni: Spoštuj človeško telo in ne zlorabljaj spolnosti.

35. Kaj naroča Bog v sedmi zapovedi?
V sedmi zapovedi Bog naroča: Ne kradi tuje lastnine in ne prisvajaj si dobrin na škodo bližnjega.

36. Kaj pomeni: Ne pričaj po krivem?
Ne pričaj po krivem pomeni: Ne laži, govori resnico in jo brani.

37. Kaj naroča Bog v deveti zapovedi?
V deveti zapovedi Bog naroča spoštovati dostojanstvo žene, ohranjati zakonsko zvestobo in družinsko skupnost.

38. Pred čim nas varuje deseta Božja zapoved?
Deseta Božja zapoved nas varuje pred lakomnostjo in pohlepom po tuji lastnini.

39. Kaj je Bog storil, da bi človeka odrešil?
Da bi človeka odrešil, je Bog obljubil in poslal Odrešenika.

40. Katero ljudstvo si je Bog izbral v stari zavezi, da bi ljudi pripravil na Odrešeni­kov prihod?
V stari zavezi si je Bog izbral izraelsko ljudstvo.

II. JEZUS KRISTUS NAS ODREŠUJE – Iesus Hominum Salvator  (IHS)

41. Kdo je Jezus Kristus?
Jezus Kristus je Božji Sin, ki je pravi Bog in pravi človek.

42. Čemu je Božji Sin postal človek?
Božji Sin je postal človek, da bi nas odrešil.

43. Kje je bil Jezus rojen?
Jezus je bil rojen v Betlehemu.

44. Kdaj praznujemo Jezusovo rojstvo? 
Jezusovo rojstvo praznujemo na božič.

45. Kdo je opisal Jezusovo življenje?
Jezusovo življenje so opisali štirje evangelisti: Matej, Marko, Luka in Janez.

46. Kateri nekrščanski pisatelji in zgodovinarji poročajo o Jezusu?
O Jezusu poročajo tile nekrščanski pisatelji in zgodovinarji: Svetonij, Tacit, Plinij mlajši in judovski zgodovinar Jožef Flavij.
47. Po katerem dogodku štejemo leta?
Leta štejemo po Kristusovem rojstvu.

48. Kdo je Jezusov oče?
Jezusov oče je Bog.

49. Kdo je Jezusova mati?
Jezusova mati je Devica Marija.

50. Zakaj je Marija Božja Mati?
Marija je Božja Mati, ker je njen sin Jezus pravi Bog.

51. Kdaj je Marija postala naša mati?
Marija je postala naša mati pod križem, ko je Jezus rekel apostolu Janezu: Glej, tvoja mati.

52. Kako je Marija dovršila tek zemeljskega življenja?
Marija je dovršila tek zemeljskega življenja tako, da je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.

53. Kdo je Jezusov krušni oče?
Jezusov krušni oče je sveti Jožef ,

54. Kdo so sveta družina?
Sveta družina so Jezus, Marija in Jožef.

55. Koliko je bil Jezus star, ko je začel javno učiti?
Ko je Jezus začet javno učiti, je bil star približno trideset let.

56. S čim je Jezus potrjeval svoj nauk?
Jezus je svoj nauk potrjeval s svojim življenjem in s čudeži.

57. Čemu je Jezus delal čudeže?
Jezus je delal čudeže, da bi ljudje verovali, da je on Bog.

58. Kaj je Jezus učil?
Jezus je učil, kako naj živimo, da se zveličamo.

59. Kaj pravi Jezus o molitvi?
O molitvi Jezus pravi: Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.
60. Katera je največja zapoved?
Največja zapoved je: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.

61. Katera je Jezusova nova zapoved?
Jezusova nova zapoved je: Ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz Ljubil.

62. S čim je Jezus najbolj pokazal svojo ljubezen do nas?
Jezus je najbolj pokazal svojo ljubezen do nas s tem, da je za nas daroval svoje življenje.

63. Kje je bil Jezus križan?
Jezus je bil križan na gori Kalvariji v Jeruzalemu.

64. Kdaj je Jezus umrl?
Jezus je umrl na veliki petek okrog treh popoldne.

65. Kdaj je Jezus vstal od mrtvih?
Jezus je vstal od mrtvih na veliko noč zjutraj.

66. Komu se je Jezus po vstajenju prikazal?
Po vstajenju se je Jezus prikazal svetim ženam, apostolom in učencem.

67. Kaj nas uči Jezusovo vstajenje?
Jezusovo vstajenje nas uči, da je Jezus Bog in da bomo tudi mi vstali od mrtvih.

68. Kaj je Jezus naročil apostolom pred svojim vnebohodom?
Pred svojim vnebohodom je Jezus naročil apostolom: Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Jaz sem z vami vse dni do dovršitve sveta.

69. Kdaj je Jezus šel v nebesa?
Jezus je šel v nebesa štirideseti dan po svojem vstajenju.

70. Kaj pričakujemo ob dovršitvi človeške zgodovine?
Ob dovršitvi človeške zgodovine pričakujemo veličastni prihod našega odreše­nika Jezusa Kristusa.

71. Čemu bo Jezus zopet prišel?
Jezus bo zopet prišel, da bo sodil žive in mrtve in vsakemu povrnil po njegovih delih.


72. Katere so človekove poslednje reči?
Človekove poslednje reči so: smrt, sodba in nebesa ali pekel.


III. SVETI DUH NAS POSVEČUJE

73. Kdo je Sveti Duh?
Sveti Duh je tretja božja oseba in Tolažnik, ki ga je Jezus poslal svoji Cerkvi.

74. Kdaj je Jezus poslal Svetega Duha?
Jezus je poslal Svetega Duha petdeseti dan po svojem vstajenju, na binkoštni praznik.

75. Kaj je Cerkev?
Cerkev je božje ljudstvo nove zaveze, ki jo je ustanovil Jezus Kristus.

76. Kdo vodi Cerkev?
Cerkev vodi Jezus Kristus po Svetem Duhu.

77. Komu je Jezus izročil oblast prvenstva v Cerkvi?
Oblast prvenstva v Cerkvi je Jezus izročil apostolu Petru.

78. Kdo je naslednik apostola Petra?
Naslednik apostola Petra je rimski škof, ki mu pravimo papež ali sveti oče.

79. Kdo je naslednik apostolov?
Naslednik apostolov je zbor škofov, povezanih s papežem.

80. Kako Cerkev ponavzočuje in posreduje Kristusovo odrešenje?
Cerkev ponavzočuje in posreduje Kristusovo odrešenje tako, da oznanja božjo besedo in deli zakramente.

81. Kaj so zakramenti?
Zakramenti so sveta znamenja, ki jih je postavil Jezus Kristus, da nas posveču­jejo.

82. Kdo deluje po zakramentih?
Po zakramentih deluje Jezus sam.

83. Kaj nam dajejo zakramenti?
Zakramenti nam dajejo božjo pomoč za krščansko življenje.

85. Kako moramo prejemati zakramente?
Zakramente moramo prejemati vredno, to je zadosti pripravljeni.

86. Kateri je prvi in najpotrebnejši zakrament?
Prvi in najpotrebnejši zakrament je sveti krst.

87. Katere grehe izbriše sveti krst?
Sveti krst izbriše izvirni greh in vse grehe, storjene pred krstom.

88. Kaj postanemo pri svetem krstu?
Pri svetem krstu postanemo božji otroci in člani Cerkve.

89. Za kaj nas usposobi sveti krst?
Sveti krst nas usposobi za izvrševanje skupnega duhovništva v Cerkvi.

90. Kako izvršujemo skupno duhovništvo?
Skupno duhovništvo izvršujemo s trojno službo: duhovniško, preroško in kraljevsko.

91. S katerimi besedami je Jezus naročil krščevati?
Jezus je naročil: Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.

92. Kdo redno krščuje?
Redno krščuje duhovnik ali diakon, v smrtni nevarnosti pa vsak človek, ki ima namen storiti to, kar dela Cerkev.

93. Kaj je sveta birma?
Sveta birma je zakrament, ki nas z milostjo Svetega Duha utrdi v veri.

94. Kaj nam Sveti Duh podeli pri birmi?
Pri birmi nam Sveti Duh podeli svoje darove.

95. Kaj postanemo pri birmi?
Pri birmi postanemo Kristusovi sodelavci in pričevalci.

96. Kako se birmanec pripravi na sveta birmo?
Birmanec se pripravi na sveto birmo tako, da poglobi svojo osebno vero, versko znanje in sodelovanje v Cerkvi.


97. Zakaj ima birmanec botra?
Birmanec ima botra zato, da ga ta z besedo in zgledom navaja h krščanskemu življenju.

98. Kdo more biti birmanski boter?
Birmanski boter more biti zgleden odrasel katoliški vernik.

99. Kdo je redni birmovalec?
Redni birmovalec je škof, pooblaščeni pa morejo biti tudi duhovniki.

100. Kako poteka obred svete birme?
Obred poteka takole: Birmovalec položi roko na birmančevo glavo, nato ga na čelu pokriža – mazili s sveto krizmo. Pri tem ga pokliče po imenu in nadaljuje: L, sprejmi potrditev, dar Svetega Duha. Birmanec odgovori: Amen. Na pozdrav: Mir s teboj, birmanec odgovori: In s tvojim duhom.

101. Kaj je sveta evharistija?
Sveta evharistija je zakrament Jezusove trajne navzočnosti v Cerkvi.

102. Kdaj je Jezus postavil zakrament svete evharistije?
Jezus je postavil zakrament svete evharistije pri zadnji večerji na veliki četrtek.

103. Kako je Jezus pri zadnji večerji ustanovil daritev svete maše?
Pri zadnji večerji je Jezus vzel v roke kruh in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. Nato je vzel kelih z vinom in rekel: To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

104. Kdaj se je v polnosti uresničila Jezusova daritev pri zadnji večerji?
Jezusova daritev pri zadnji večerji se je v polnosti uresničila z njegovo daritvijo na križu.

105. Kdaj se ponavzočuje, kar je Jezus storil pri zadnji večerji?
Kar je Jezus storil pri zadnji večerji, se ponavzočuje pri vsaki sveti maši.

106. Kaj se pri sveti maši ponavzočuje?
Pri sveti maši se ponavzočuje Jezusova daritev na križu.

107. Katera sta dva glavna dela svete maše?
Glavna dela svete maše sta: besedno bogoslužje in evharistično bogoslužje.

108. Koga prejmemo pri svetem obhajilu?
Pri svetem obhajilu prejmemo Jezusa.
109. Kdaj smemo k svetem obhajilu?
K svetem obhajilu smemo, kadar smo notranje in zunanje pripravljeni.

110. Kdaj smo notranje in zunanje pripravljeni na sveto obhajilo?
Notranje in zunanje pripravljeni smo, kadar imamo iskren namen prejeti Jezusa, smo brez velikega ali smrtnega greha in eno uro tešč.

111. Kolikokrat na dan smemo prejeti sveto obhajilo?
Sveto obhajilo smemo prejeti dvakrat na dan, če smo dvakrat tudi pri sveti maši.

112. Kaj je sveta spoved?
Sveta spoved je zakrament, s katerim nam Bog odpušča grehe.

113. Kdaj je Jezus postavil zakrament svete pokore – svete spovedi?
Zakrament svete spovedi je Jezus postavil po svojem vstajenju na veliko noč.

114. S katerimi besedami je Jezus apostolom dal pravico odpuščati grehe? 
Pravico odpuščati grehe je Jezus dal apostolom z besedami: Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpustite, so jim odpuščeni; komur jih zadržite, so jim zadržani.

115. Komu so apostoli izročili pravico odpuščati grehe?
Pravico odpuščati grehe so apostoli izročili škofom in duhovnikom.

116. Kaj je potrebno za dobro spoved?
Za dobro spoved je potrebno: spraševanje vesti, kesanje, trden sklep, spoved in pokora.

117. Kako si izprašamo vest?
Vest si izprašamo tako, da ob božjih zapovedih premislimo, v čem smo se pregrešili v odnosu do Boga, do bližnjega, do stvarstva in do samega sebe.

118. Kdaj je naše kesanje nepopolno?
Naše kesanje je nepopolno, če se kesamo iz strahu pred Bogom.

119. Kdaj je naše kesanje popolno?
Naše kesanje je popolno, če se kesamo iz ljubezni do Boga.

120. Katerih grehov se moramo spovedati?
Spovedati se moramo velikih t.j. smrtnih grehov.

121. Kaj je sveto bolniško maziljenje?
Sveto bolniško maziljenje je zakrament, ki posreduje božjo pomoč v bolezni, trpljenju in starosti ter odpušča grehe.
122. Kako duhovnik podeli zakrament bolniškega maziljenja?
Duhovnik podeli zakrament bolniškega maziljenja tako, da med molitvijo mazili bolnika na čelu in na dlaneh z bolniškim oljem.

123. Kaj je sveto mašniško posvečenje?
Sveto mašniško posvečenje ali sveti red je zakrament, po katerem so izbrani verniki posvečeni za službeno duhovništvo.

124. Kako je Jezus postavil zakrament mašniškega posvečenja ali svetega reda? 
Jezus je postavil zakrament mašniškega posvečenja ali svetega reda tako, da je izbral apostole in jih poslal v svet z naročilom, naj vsa ljudstva učijo, posveču­jejo in vodijo.

125. Katere so stopnje mašniškega posvečenja ali svetega reda?
Stopnje svetega reda so: škofovsko posvečenje, mašniško posvečenje in dia­konsko posvečenje.

127. Kaj je sveti zakon?
Sveti zakon je zakrament, po katerem sta zakonca drug drugemu znamenje Božje ljubezni.

128. Kako zaročenca skleneta sveti zakon?
Sveti zakon skleneta zaročenca tako, da pred duhovnikom ali diakonom in dvema pričama izrazita svojo privolitev, da si bosta zvesta do smrti.

129. Zakaj zaročenca skleneta sveti zakon?
Sveti zakon zaročenca skleneta zato, da se kot mož in žena v ljubezni dopolnjujeta in posredujeta življenje otrokom ter jih vzgajata.

130. Kaj je rekel Jezus o nerazveznosti zakona?
O nerazveznosti zakona je Jezus rekel: Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje.

RAZODETJE IN POMOČ

PO 130. VPRAŠANJU SLEDI SAMOOOOO 50 VPRAŠANJ:

ZAGOTOVO JE POTREBNO  ZNATI, VEDETI, ŽIVETI:

I. BOG SE NAM RAZODEVA – DEUS CARITAS EST

1. Čemu smo na svetu?

Na svetu smo zato, da bi živeli po Božji volji in se zveličali.

2. Od kod spoznavamo Boga?

Boga spoznavamo iz vidnega sveta, iz svoje vesti in iz Božjega razodetja.

3. Kaj pomeni, da se je Bog razodel?

Da se je Bog razodel, pomeni, da je govoril po prerokih ter po svojem sinu Jezusu Kristusu in apostolih.

4. Kje je ohranjeno, kar je Bog razodel?

Kar je Bog razodel je ohranjeno v Svetem pismu in ustnem izročilu.

5. Kako je razdeljeno Sveto pismo?

Sveto pismo je razdeljeno na Staro in Novo zavezo. Stara zaveza ima 45, Nova pa 27 knjig.

6. Koliko je v Bogu oseb?

V Bogu so tri osebe: Oče (Stvarnik), Sin (Odrešenik) in Sveti Duh (Posvečevalec).

7. Kako pravimo trem Božjim osebam?

Trem Božjim osebam pravimo Sveta Trojica.

8. Kako imenujemo greh prvega človeka?

Greh prvega človeka imenujemo prvi ali Adamov greh.

9. Kaj stori, kdor Boga ne uboga?

Kdor Boga ne uboga, stori greh.

10. Ali so vsi grehi enaki?

Vsi grehi niso enaki: nekateri so veliki ali smrtni, drugi mali. Smrtni greh naredi, kdor ne uboga Boga v veliki stvari, premišljeno in popolnoma prostovoljno.

II. JEZUS KRISTUS NAŠ ODREŠENIK – Iesus Hominum Salvator  (IHS)

11. Kdo je Jezus Kristus?

Jezus Kristus je Božji sin, ki je pravi Bog in pravi človek.

12. Čemu je Božji sin postal človek?

Božji sin je postal človek, da bi nas odrešil.

13. Kje je bil Jezus rojen?

Jezus je bil rojen v Betlehemu.

14. Kdaj praznujemo Jezusovo rojstvo?

Jezusovo rojstvo praznujemo na Božič (25. december).

15. Kdo je opisal Jezusovo življenje?

Jezusovo življenje so opisali štirje evangelisti: Matej, Marko, Luka in Janez.

16. Kdo so sveta družina?

Sveta družina so Jezus, Marija in Jožef.

17. Čemu je Jezus delal čudeže?

Jezus je delal čudeže, da bi ljudje verovali, da je on Bog.

18. Kaj pravi Jezus o molitvi?

O molitvi Jezus pravi: Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.

19. Katera je najlepša molitev?

Najlepša molitev je Očenaš.

20. Katera je največja zapoved?

Največja zapoved je: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso močjo in dušo, in svojega bližnjega kakor sam sebe.

21. Katera je Jezusa nova zapoved?

Jezusova nova zapoved je: Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

22. S čim je Jezus najbolj pokazal ljubezen do nas?

Jezus je najbolj pokazal ljubezen do nas s tem, da je za nas daroval svoje življenje.

23. Kje je bil Jezus Križan?

Jezus je bil križan na gori Kalvariji v Jeruzalemu.

24. Kdaj je Jezus umrl?

Jezus je umrl na Veliki petek okrog treh popoldne.

25. Kdaj je Jezus vstal od mrtvih?

Jezus je vstal od mrtvih na Veliko noč zjutraj.

26. Kaj nas uči Jezusovo vstajenje?

Jezusovo vstajenje nas uči, da je Jezus Bog in da bomo tudi mi vstali od mrtvih.

27. Kdaj je Jezus po vstajenju šel v nebesa?

Jezus je šel v nebesa 40. dan po svojem vstajenju.

28. Katere so človekove poslednje reči?

Človekove poslednje reči so: smrt, sodba in nebesa ali pekel.

29. Kaj pomenijo besede IN RI na križu?

Besede so latinska kratica in pomenijo: Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum.

30. Kakšen je slovenski prevod kratice IN RI?

Slovenski prevod se glasi: Jezus Nazarečan, judovski kralj.

III. SVETI DUH NAS POSVEČUJE

31. Kdo je Sveti Duh?

Svetu Duh je tretja Božja oseba, ki ga je Jezus poslal svoji Cerkvi.

32. Kdaj je Jezus poslal Svetega Duha?

Jezus je poslal Svetega Duha 50. dan po svojem vstajenju, na binkoštni praznik.

33. Kaj je Cerkev?

Cerkev je božje ljudstvo nove zaveze, ki jo je ustanovil Jezus Kristus.

34. Komu je Jezus izročil oblast prvenstva v Cerkvi?

Oblast prvenstva v Cerkvi je Jezus izročil apostolu Petru.

35. Kdo je naslednik apostola Petra?

Naslednik apostola Petra je rimski škof, ki mu pravimo papež ali sveti oče.

36. Kdo je naslednik apostolov?

Naslednik apostolov je zbor škofov, povezanih s papežem.

37. Kaj so zakramenti?

Zakramenti so sveta znamenja, ki jih je postavil Jezus Kristus, da nas posvečujejo.

38. Kdo deluje po zakramentih?

Po zakramenti deluje Jezus sam.

39. Kaj nam dajejo zakramenti?

Zakramenti nam dajejo Božjo pomoč za krščansko življenje.

40. Katere zakramente prejmemo samo enkrat v življenju?

Samo enkrat v življenju prejmemo krst, birmo in mašniško posvečenje, ker nam ti zakramenti vtisnejo neizbrisno znamenje.

41. Kateri je prvi in najpomembnejši zakrament?

Prvi in najpotrebnejši zakrament je sveti krst.

42. Katere grehe izbriše sveti krst?

Sveti krst izbriše izvirni greh in vse grehe storjene pred krstom.

43. Kaj postanemo pri svetem krstu?

Pri svetem krstu postanemo božji otroci in člani Cerkve.

44. Kdo redno krščuje?

Redno krščuje duhovnik ali diakon, v smrtni nevarnosti pa vsak človek, ki ima namen storiti to, kar dela Cerkev.

45. Kaj je sveta birma?

Sveta birma je zakrament, ki nas z milostjo Sv. Duha utrdi v veri.

46. Kaj nam Sv. Duh podeli pri birmi?

Pri birmi nam Sv. Duh podeli svoje darove: 1. dar modrosti, 2. dar umnosti 3. dar svéta, 4. dar moči, 5. dar vednosti, 6. dar pobožnosti, 7. dar strahu božjega.

47. Kako poteka obred svete birme?

Obred poteka takole: birmanec/ka in boter/tra stopita pred birmovalca. Boter/a položi desno roko na desno rame birmanca/ke; birmovalec položi roko na birmančevo glavo, nato ga na čelu pokriža – mazili s sveto krizmo (oljem). Pri tem ga pokliče po imenu in nadaljuje: I., sprejmi potrditev, dar Svetega Duha. Birmanec odgovori: Amen. Potem birmovalec seže birmacu/ki v roko in na pozdrav: Mir s teboj, birmanec/ka odgovori: In s tvojim duhom.

48. Kdaj je Jezus postavil zakrament svete evharistije – sv. maše?

Jezus je postavil zakrament sv. evharistije pri zadnji večerji na Veliki četrtek.

49. Katera sta dva glavna dela sv. maše?

Dva glavna dela sv. maše sta: besedno in evharistično bogoslužje.

50. Kolikokrat na dan smemo prejeti sveto obhajilo?

Sveto obhajilo smemo sprejeti dvakrat na dan, če smo drugič tudi pri sveti maši.

Molitev: Pridi, Sv. Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. Molimo: Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči; naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali kaj je prav in vselej sprejemali njegove vzpodbude. Po Kristusu, našem Gospodu; Amen.

IV. MOLITVENI OBRAZCI, ki jih je potrebno znati

 1. Očenaš
 2. Zdrava Marija
 3. Slava Očetu
 4. Kesanje: Moj Bog, žal mi je …
 5. 10 Božjih zapovedi (Dekalog)
 6. 7 zakramentov
 7. 6 resnic
 8. 5 cerkvenih zapovedi
 9. Rožni venec – vse štiri dele
 10. Darovi Svetega Duha (46. vprašanje)
 11. Tebe ljubim Stvarnik moj
 12. Sveti angel

Pet cerkvenih zapovedi:
1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni.
2. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto.
3. Prejmi zakrament evharistije vsaj o veliki noči.
4. Posti se zapovedane postne dni.
5. Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah.

Šest resnic:
1. Da je Bog.
2. Da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje.
3. Da so tri božje osebe : Oče, Sin in Sveti Duh.
4. Da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal.
5. Da je človeška duša neumrljiva.
6. Da je milost božja za zveličanje potrebna.

Tebe ljubim, Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim.
– O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj: Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.

ROŽNI VENEC

Veseli del

 • Prošnje:
 1. ki nam poživi vero.
 2. ki nam utrdi upanje.
 3. ki nam vžgi ljubezen.
 • Skrivnosti:
 1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela;
 2. ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila;
 3. ki si ga Devica rodila;
 4. ki si ga Devica v templju darovala;
 5. ki si ga Devica v templju našla.

Svetli del

 • Prošnje:
 1. ki nam daj duha pokorščine.
 2. ki nam daj srečo uboštva.
 3. ki nam podeli milost čistosti.
 • Skrivnosti:
 1. ki je bil krščen v Jordanu;
 2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež;
 3. ki je oznanjal božje kraljestvo;
 4. ki je na gori razodel svoje veličastvo;
 5. ki je postavil sveto evharistijo.

Žalostni del

 • Prošnje:
 1. ki nam utrdi spomin.
 2. ki nam razsvetli pamet.
 3. ki nam omeči voljo.
 • Skrivnosti:
 1. ki je za nas krvavi pot potil;
 2. ki je za nas bičan bil;
 3. ki je za nas s trnjem kronan bil;
 4. ki je za nas težki križ nesel;
 5. ki je za nas križan bil;

Častitljivi del

 • Prošnje:
 1. ki nam vodi naše misli.
 2. ki nam vodi naše besede.
 3. ki nam vodi naša dejanja.
 • Skrivnosti:
 1. ki je od mrtvih vstal;
 2. ki je v nebesa šel;
 3. ki je Svetega Duha poslal;
 4. ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel;
 5. ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.