Miklavž med nami

V ponedeljek, 5. decembra ob 17. uri je bilo miklavževanje v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu.
Najprej je otroški pevski zbor Sončki zapel pet pesmi, nato pa smo vsi skupaj priklicali Miklavža, da je prišel v cerkev z vsem svojim spremstvom.
Po nagovoru in molitvi je Miklavž obdaril kar 300 otrok.
KD Anton Schwab je pomagalo Miklavžu pri pripravi daril in samem obdarovanju.
Miklavž je obljubil, da bo prihodnjo leto ponovno prišel, seveda, če bodo otroci tudi pridni.