Otroci

ŠMARNICE ZA OTROKE – LETO 2021

Naslov letošnjih šmarnic za otroke je: SVETNIKI SO BILI ČISTO (NE)NAVADNI LJUDJE avtorja Aca Jeranta. Avtor nam v obliki razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Serafinčkom približa svetniške like vseh starosti, stanov in obdobij. Otroke pa tudi odrasle vabijo, da bi tudi sami v vsakdanjem življenju pogumno stopili na pot svetosti in vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji: »Nihče ni tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.«