Božični koncert

Na praznik Gospodovega razglašenja – sv. treh kraljev, ko se v Cerkvi še posebej spominjamo dogodka, da so trije modri: Gašper, Miha, Boltežar prišli v Betlehem, da so počastili novorojeno dete, so nas razveselili pevke in pevci z božičnim koncertom. V župnijski cerkvi sv. Pavla so nam Kpz Glas srca, Mepz Sv. Pavel, Mlpz Šempavske …

Justina HRIBAR

Na novega leta dan, 1. januarja 2017 se je v celjski bolnici pokojni Justini Hribar iztekla ura življenja. Pokojni Justina je luč tega zemeljskega življenja zagledala 23. oktobra leta 1929 v Marija Reki. Življenje sta ji podarila Justina in Miha Zagožen. Bivala je na naslovu: Marija Reka 71, župnija Marija Reka. V petek, 6. januarja …

Janez VEDENIK

V petek, 30. decembra 2016 se je pokojnemu Janezu VEDENIKU na njegovem domu iztekla ura življenja. Pokojni Janez je luč tega zemeljskega življenja zagledal 24. marca leta 1953 v Dolenji vasi. Življenje sta mu podarila Justina Kočevar in Žani Vedenik. Bival je na naslovu: Dolenja vas 180, župnija Sv. Pavel – Prebold. V četrtek, 5. …

BOŽIČNI KONCERT

»Sveta noč, blažena noč, vse že spi, je polnoč; Glej devica z Jožefom tam, v hlevu varje detece nam. Spavaj dete sladko, spavaj dete sladko.« Na praznik Gospodovega razglašenja – sveti trije kralji, 6. januarja 2017 ob 17.30 uri bo v župnijski cerkvi ob jaslicah božični koncert, ki ga nam podarjajo pevke in pevci  naslednjih …

Grozdana LUKANC

V petek, 9. decembra se je v domu za ostarele BUKALCI v Ljubljani iztekla ura življenja pokojni Grozdani LUKANC iz Ljubljane. Pokojna Grozdana je luč tega zemeljskega življenja zagledala 27. oktobra leta 1938 na otoku Pag na Hrvaškem. Življenje sta ji podarila Josip in Marija Šugar. Bivala je na naslovu: Kantetova 24, Ljubljana. V petek, …

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Tudi letos bodo skavti in skavtinje stega Prebold – Polzela 1 v našo sredo prinesli betlehemsko Luč miru. Plamen Luči oznanja veselo sporočilo miru, povezanosti med narodi, sprejemanje različnosti. Prav v današnjem razburkanem svetu je to sporočilo pomembno ne samo sprejeti, temveč ga tudi živeti. Plamen, ki je prepotoval dolgo pot od Betlehema, prek Dunaja …

STRNIŠNIK Karel

V sredo, 7. decembra se je v Celjski bolnici iztekla ura življenja pokojnemu Karlu STRNIŠNIKU iz Prebolda. Pokojni Karel je luč tega zemeljskega življenja zagledal 7. julija leta 1928 na Nizozemskem. Življenje sta mu podarila Jože in Ana Strnišnik. Bival je na naslovu Reška cesta 21, župnija Sv. Pavel – Prebold. V soboto, 10. decembra …

Miklavž med nami

V ponedeljek, 5. decembra ob 17. uri je bilo miklavževanje v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu. Najprej je otroški pevski zbor Sončki zapel pet pesmi, nato pa smo vsi skupaj priklicali Miklavža, da je prišel v cerkev z vsem svojim spremstvom. Po nagovoru in molitvi je Miklavž obdaril kar 300 otrok. KD Anton Schwab …