SENČAR Vida

V torek, 15. januarja 2019 se je pokojni Vidi SENČAR roj. Zagožen iztekla ura zemeljskega življenja.
Pokojna Vida je luč tega zemeljskega življenja zagledala 13. junija 1931.
Življenje sta ji podarila Jakob in Ivana Zagožen.
Bivala je na naslovu: Matke 42, župnija sv. Pavel – Prebold.
Pogreb spoštovane gospe Vide bo v petek, 18. januarja 2019.
Ob 15. uri je pogrebna sv. maša in ob 16. uri pogreb na tukajšnjem pokopališču.
Žara pokojne Vide bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tukajšnji poslovilni vežici.
Sv. maša po namenu 8. dne bo v petek, 25. januarja ob 17. uri v kapeli bl. A. M. Slomška v Aninem domu.
Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist novih orgel v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu.

Gospod, daj ji večni pokoj. In večna luč naj ji sveti.
Naj počiva v miru. Amen.