LJUBIĆ Željko

V petek, 25. oktobra je Željko LJUBIĆ dotrpel za to zemeljsko življenje in v Domu starejših občanov na Polzeli prestopil prag večnosti. Pokojni Željko je luč tega zemeljskega življenja zagledal 12. aprila 1953 v Vinagori na Hrvaškem. Življenje sta mu podarila Štefka in Stevo Ljubić.Bival je na naslovu: Na zelenici 18, 3312 Prebold. Pogreb spoštovanega …

ROZMAN Frančiška

V petek, 25. oktobra je v bolnici Celje prestopila prag večnosti Frančiška ROZMAN iz Šešč. Pokojna Frančiška je luč tega zemeljskega življenja zagledala 2. aprila 1943 v Šeščah. Življenje sta ji podarila Urška in Andrej Herodež.Bivala je na naslovu: Šešče 6a, 3312 Prebold. Pogreb spoštovane gospe Frančiške bo v torek, 29. oktobra 2019 na tukajšnjem …

MOJCA SMOLE KRAMAR

Mojca SMOLE KRAMAR je v ponedeljek, 7. oktobra 2019 nepričakovano zapustila to zemeljsko življenje in prestopila prag večnosti. Pokojna Mojca je luč tega zemeljskega življenja zagledala 2. oktobra 1975 v Celju. Življenje sta ji podarila Marija in Anton Smole. Bivala je na naslovu: Latkova vas 43, 3312 Prebold. Pogreb spoštovane gospe Mojce bo v četrtek, …

KOMEL Vilma

V četrtek, 26. septembra je v bolnici Topolšica prestopila prag večnosti Vilma KOMEL iz Celja.Pokojna Vilma je luč tega zemeljskega življenja zagledala 7. septembra 1938 v Celju. Življenje sta ji podarila Franc in Fani Vedenik iz Prebolda. Bivala je na naslovu: Jenkova 17, 3000 Celje.Pogreb spoštovane gospe Vilme bo v ponedeljek, 30. septembra 2019 ob …

RATAJC Nežka

K nebeškemu Očetu v katerega je verovala in zaupala je po večno plačilo odšla draga mama Nežka RATAJC.Pokojna mama Nežka se je rodila 16. januarja 1937 v Celju. Življenje sta ji podarila Ferdinand in Rozalija Bršek iz Andraža nad Polzelo. Od leta 2006 do 2014 je bila župnijska gospodinja pri sinu Damjanu v Preboldu. Krsta …

VEDENIK Jože – Režajev Joži

V nedeljo, 25. avgusta je v celsjki bolnici prestopil prag večnosti Joži VEDENIK – Režajev Joži iz Dolenje vasi. Pokojni Joži je luč tega zemeljskega življenja zagledal 24. oktobra 1951 v Celju. Življenje sta mu podarila Jožef in Terezija Vedenik. Bival je na naslovu: Dolenja vas 42, 3312 Prebold.Pogreb spoštovanega gospoda Jožija bo v sredo, …

OBREZ Terezija – Spodnjefarovška Trezi

V petek, 19. julija 2019 je OBREZ Terezija – Spodnjefarovška Trezi dotrpela za to zemeljsko življenje in se rodila za poveličano – nebeško življenje. Pokojna Terezija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 27. maja 1929 v Celju. Življenje sta ji podarila Gregor in Marija Goropevšek. Bivala je na naslovu: Soseska 16, 3312 Prebold. Pogreb spoštovane …

PRAZNIK Petra

V soboto, 8. junija 2019 se je iztekla ura zemeljskega življenja pokojni PRAZNIK Petri. Pokojna Petra je luč tega zemeljskega življenja zagledala 26. avgusta 1970 v Muenchu. Bivala je v Avstriji. Pogreb spoštovane gospe Petre bo v soboto, 15. junija 2019 na tukajšnjem pokopališču. Ob 15. uri je pogreb in po pogrebu sv. maša v …

ŠARLAH Vladimira – Mira

Na binkoštni ponedeljek, 10. junija je v Domu upokojencev na Polzeli prestopila prag večnosti ŠARLAH Vladimira – Mira iz Vrbja.Pokojna Mira je luč tega zemeljskega življenja zagledala 2. junija 1933 v Celju. Bivala je na naslovu: Vrbje 6, župnija Žalec.Pogreb spoštovane gospe Mire bo v petek, 14. junija 2019.Ob 15. uri je pogrebna sv. maša …

SORČAN Peter

V petek, 17. maja je v Domu – sv. Jožef prestopil prag večnosti Peter SORČAN iz Prebolda. Pokojni Peter je luč tega zemeljskega življenja zagledal 29. aprila 1963 v Celju. Življenje sta mu podarila Edi in Elizabeta Sorčan. Bival je na naslovu: Na terasi 2, 3312 Prebold.Pogreb spoštovanega gospoda Petra bo v torek, 21. maja …