GRABNER Ivana – Ivica

Ivana GRABNER je v petek, 8. marca v domu starejših pri sv. Jožefu v Celju zapustila ta zemeljski svet in prestopila prag večnosti. Pokojna Ivana je luč tega zemeljskega življenja zagledala 12. novembra 1948. Življenje sta ji podarila Ivan in Ivana Grabner. Bivala je na naslovu: Dolenja vas 104, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb …

SOPOTNIK Franc

Na pepelnično sredo, 6. marca 2019 se je iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu Francu SOPOTNIKU iz Šešč. Pokojni Franc je luč tega zemeljskega življenja zagledal 31. decembra 1923 v Celju. Življenje sta mu podarila Anton in Neža Sopotnik. Bival je na naslovu: Šešče 63, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovanega gospoda Franca bo v …

TERGLAV Marija

V nedeljo, 3. marca 2019 se je v celsjki bolnici iztekla ura življenja pokojni Mariji TERGLAV iz Latkove vasi. Pokojna Marija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 11. avgusta 1933 v Laškem. Življenje sta ji podarila Jernej in Neža Breznikar. Bivala je na naslovu: Latkova vas 57, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe …

RIBIČ Marija – Marica

V sredo, 20. februarja 2019 se je v krogu njenih domačih iztekla ura življenja pokojni Mariji – Marici RIBIČ iz Latkove vasi. Pokojna Marija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 23. februarja 1928 v Podvinu pri Polzeli. Življenje sta ji podarila Anton in Ljudmila Kramer. Bivala je na naslovu: Latkova vas 45, župnija sv. Pavel …

TRATNIK Marija

V torek, 12. februarja 2019 se je v celjski bolnici iztekla ura življenja pokojni Mariji TRATNIK iz Marija Reke. Pokojna Marija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 3. marca 1939 v Marija Reki. Življenje sta ji podarila Elizabeta in Alojz Zakonjšek. Bivala je na naslovu: Marija Reka 60, župnija Marija Reka. Pogreb spoštovane gospe Marije …

GOROPEVŠEK Marija – Mici roj. Germadnik

V torek, 12. februarja 2019 se je v celsjki bolnici iztekla ura življenja pokojni Mariji GOROPEVŠEK iz Šešč. Pokojna Marija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 25. januarja 1929 v Matkah. Življenje sta ji podarila Barbara in Franc Germadnik. Bivala je na naslovu: Šešče 7a, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe Marije bo …

MATKO Elizabeta – Betka

V soboto, 26. januarja 2019 se je pokojni Betki MATKO v celjski bolnici iztekla ura tega zemeljskega življenja. Pokojna Betka je luč življenja zagledala 22. oktobra 1954 v Nadolah pri Žetalah. Življenje sta ji podarila Anton in Marija Voglar. Bivala je na naslovu: Matke 81, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe Betke bo …

GOROPEVŠEK Emiljana – Milica

V Domu upokojencev v Preboldu se je v torek, 22. januarja 2019, iztekla ura življenja pokojni Milici GOROPEVŠEK. Pokojna Milica je luč tega zemeljskega življenja zagledala 11. decembra 1936 v Šeščah. Življenje sta ji podarila Ivan in Marija Kos. Bivala je na naslovu: Latkova vas 259, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe Milice …

KUPEC Marjan

V petek, 18. januarja 2019 se je v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu Marjanu KUPCU. Pokojni Marjan je luč tega zemeljskega življenja zagledal 4. septembra 1953 v Celju. Bival je na naslovu: Sv. Lovrenc 14, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovanega gospoda Marjana bo v torek, 22. januarja 2019. …

SENČAR Vida

V torek, 15. januarja 2019 se je pokojni Vidi SENČAR roj. Zagožen iztekla ura zemeljskega življenja. Pokojna Vida je luč tega zemeljskega življenja zagledala 13. junija 1931. Življenje sta ji podarila Jakob in Ivana Zagožen. Bivala je na naslovu: Matke 42, župnija sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe Vide bo v petek, 18. januarja …