KAJBA Darko

V nedeljo, 20. septembra se je Darku KAJBA v celjski bolnici iztekla ura tega zemeljskega življenja in prestopil je prag večnosti. Pokojni Darko je luč tega zemeljskega življenja zagledal 18. avgusta 1966 v Celju. Življenje sta mu podarila Friderik in Hilda Kajba.Bival je na naslovu: Reška cesta 16, Prebold. Pogreb spoštovanega gospoda Darka bo v …

ROVŠNIK Terezija

V ponedeljek, 14. septembra, ko v Cerkvi obhajamo praznik Povišanje sv. križa je za to zemeljsko življenje dotrpela Terezija ROVŠNIK in prestopila prag večnosti. Pokojna Terezija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 18. julija 1929. Življenje sta ji podarila Terezija in Štefan Rojnik.Bivala je na naslovu: Kaplja vas 69, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb …

PODGORŠEK Gabrijela

V četrtek, 10. septembra 2020 se je v DSO Dom ob Savinji v Celju iztekla ura zemeljskega življenja pokojni Gabrijeli PODGORŠEK iz Dolenje vasi. Pokojna Gabrijela je luč tega zemeljskega življenja zagledala 14. marca 1932 v Preboldu. Življenje sta ji podarila Terezija in Franc Satler.Bivala je na naslovu: Dolenja vas 7, župnija Sv. Pavel – …

JEVNIŠEK Miroslav

V petek, 4. septembra 2020 se je iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu Miroslavu JEVNIŠEK iz Migojnic, župnija Griže. Pokojni Miroslav je luč tega zemeljskega življenja zagledal 15. januarja 1930 v Dolu pri Hrastniku. Življenje sta mu podarila Matevž in Marija Jevnišek.Bival je na naslovu: Migojnice 81a, župnija Griže. Pogreb spoštovanega gospoda Miroslava bo v ponedeljek, …

VEDENIK Angela

V ponedeljek, 17. avgusta 2020 se je iztekla ura zemeljskega življenja pokojni Angeli VEDENIK iz Matk. Pokojna Angela je luč tega zemeljskega življenja zagledala 28. maja 1936. Življenje sta ji podarila Anton in Ljudmila Švab.Bivala je na naslovu: Matke 39a, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe Angele bo v četrtek, 20. avgusta 2020.Ob …

NERAT Zvonka

V četrtek, 11. junija 2020 je v domu upokojencev Laško prestopila prag večnosti Zvonka NERAT iz Prebolda. Pokojna Zvonka je luč tega zemeljskega življenja zagledala 17. maja 1935 v Stopniku. Bivala je na naslovu: Graščinska cesta 28, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe Zvonke bo v torek, 16. junija 2020.Ob 15. uri je …

KOSEM Avguština – Tini

V petek, 12. junija 2020 se je v domu upokojencev Prebold iztekla ura zemeljskega življenja pokojni Tini KOSEM iz Latkove vasi in prestopila je prag večnosti. Pokojna Tini je luč tega zemeljskega življenja zagledala 26. februarja 1936. Življenje sta ji podarila Franc in Justina Herman.Bivala je na naslovu: Latkova vas 12, župnija Sv. Pavel – …

ZMRZLAK Alojzij – Florjanov Lojz

V sredo, 3. junija 2020 se je pokojnemu Lojzu ZMRZLAKU iz Latkove vasi iztekla ura tega zemeljskega življenja in na svojem domu je prestopil prag večnosti. Pokojni Lojz je luč tega zemeljskega življenja zagledal 7. maja 1936 v Mariji Reki. Življenje sta mu podarila Pavla in Matevž Zmrzlak. Bival je na naslovu: Latkova vas 27, …

RIBIČ Vlasta

V petek, 22. maja 2020 se je v bolnici Topolšica iztekla ura zemeljskega življenja pokojni Vlasti RIBIČ iz Latkove vasi in prestopila je prag večnosti. Pokojna Vlasta je luč tega zemeljskega življenja zagledala 27. decembra 1957 v Celju. Življenje sta ji podarila Štefan in Štefka Gorinšek.Bivala je na naslovu: Latkova vas 98, župnija Sv. Pavel …

HRIBAR Aleksander – Miran

V četrtek, 14. maja 2020 se je nenadoma iztekla ura tega zemeljskega življenja HRIBAR Aleksandru – Miranu iz Marije Reke in prestopil je prag večnosti. Pokojni Miran je luč tega zemeljskega življenja zagledal 15. marca 1954. Življenje sta mu podarila Jožef in Justina Hribar.Bival je na naslovu: Marija Reka 71a, župnija Marija Reka. Pogreb spoštovanega …