ČREMOŽNIK Viljem – Vili

V ponedeljek, 1. marca 2021 se je ČREMOŽNIK Viliju na njegovem domu iztekla ura zemeljskega življenja in prestopil je prag večnosti. Pokojni Vili je luč tega zemeljskega življenja zagledal 14. aprila 1949 v Celju. Življenje sta mu podarila Ivan in Cecilija Čremožnik. Bival je na naslovu: Dobrič 87, župnija Sv. Andraž nad Polzelo.Pogreb spoštovanega gospoda …

PODKRAJŠEK Anton

V petek, 12. februarja se je v Domu starejših občanov Prebold iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu PODKRAJŠEK Antonu iz Kaplje vasi. Pokojni Anton je luč tega zemeljskega življenja zagledal 9. maja 1931 v Špitaliču pri Slovenskih Konjicah. Življenje sta mu podarila Ana in Jože Podkrajšek. Bival je na naslovu: Kaplja vas 8a, župnija Sv. Pavel …

HRIBAR Marija

V torek, 9. februarja je na svojem domu v stoprvem letu starosti za to zemeljsko življenje za vedno zaspala HRIBAR Marija iz Latkove vasi. Pokojna Marija je luč tega zemeljskega življenja zagledala 22. februarja 1920. Življenje sta ji podarila Rozalija in Karel Lešnik. Bivala je na naslovu: Latkova vas 117, župnija Sv. Pavel – Prebold.Pogreb …

RUKAV Franc

V nedeljo, 7. februarja se je v celjski bolnici iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu RUKAV Francu iz Prebolda. Pokojni Franc je luč tega zemeljskega življenja zagledal 13. avgusta 1931 v Dobrovcah – Miklavž na Dravskem polju. Življenje sta mu podarila Štefan in Marija Rukav. Bival je na naslovu: Na zelenici 13, župnija Sv. Pavel – …

KRK Jakob – Rado

Na zadnji dan v mesecu januarju se je na njegovem domu v krogu domačih iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu KRK Jakobu – Radotu iz Matk. Pokojni Rado – Jakob je luč tega zemeljskega življenja zagledal 6. marca 1938 v Matkah. Življenje sta mu podarila Jakob in Antonija Krk. Bival je na naslovu: Matke 40, župnija …

OŽIR Marjana

V četrtek, 28. januarja 2021 je v celjski bolnici za to zemeljsko življenje dotrpela pokojna Marjana OŽIR in prestopila je prag večnosti. Pokojna Marjana je luč tega zemeljskega življenja zagledala 20. aprila 1958 v Andražu nad Polzelo. Življenje sta ji podarila Ferdo in Jožefa Krk. Bivala je na naslovu: Andraž nad Polzelo 11, župnija Sv. …

KORUN Pavla – Beba

V četrtek, 28. januarja 2021 se je pokojni KORUN Pavli – Bebi iz Prebolda v DSO Prebold iztekla ura zemeljskega življenja. Pokojna Pavla je luč tega zemeljskega življenja zagledala 8. aprila 1935 v Dolenji vasi. Življenje sta ji podarila Pavla In Srečko Pogačnik. Bivala je na naslovu: Graščinska cesta 23, župnija Sv. Pavel – Prebold. …

ROMIH Albin

V petek, 22. januarja 2021 se je v celjski bolnici iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu ROMIH Albinu iz Matk. Pokojni Albin je luč tega zemeljskega življenja zagledal 27. januarja 1931 na Vodenovem pri Šmarju pri Jelšah.Življenje sta mu podarila Anton in Marija Romih. Bival je na naslovu: Matke 77a, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb …

ŠUSTER Jože

V nedeljo, 17. januarja 2021 se je v bolnici Topolšica iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu Jožetu ŠUSTERJU iz Dolenje vasi. Pokojni Jože je luč tega zemeljskega življenja zagledal 25. marca 1966 v Celju.Življenje sta mu podarila Franci in Rozika Šuster. Na zadnje je bival na naslovu: Dolenja vas 154, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb …

DUŠIČ Angela

V nedeljo, 17. januarja 2021 se je pokojni DUŠIČ Angeli v 95 letu življenja v celjski bolnici iztekla ura zemeljskega življenja in prestopila je prag večnosti. Pokojna Angela je luč tega zemeljskega življenja zagledala 17. maja 1926 v Andražu nad Polzelo. Življenje sta ji podarila Franc in Angela Tominšek. Bivala je na naslovu: Andraž nad …