LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Tudi letos bodo skavti in skavtinje stega Prebold – Polzela 1 v našo sredo prinesli betlehemsko Luč miru. Plamen Luči oznanja veselo sporočilo miru, povezanosti med narodi, sprejemanje različnosti. Prav v današnjem razburkanem svetu je to sporočilo pomembno ne samo sprejeti, temveč ga tudi živeti.
Plamen, ki je prepotoval dolgo pot od Betlehema, prek Dunaja in Ptuja vse do naših krajev, bomo uradno sprejeli v soboto, 17. decembra ob 17. uri v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu. Plamen bomo nato delili še v nedeljo, 18. decembra pri sv. mašah ob 7. in 9. v Šempavlu, ob 10.30 pa v Marija Reki in popoldan po vaseh.

  • od 15.00 do 15.45 pri gasilskem domu v Matkah,
  • od 15.00 do 15.45 pri Markovi kapeli v Kaplji vasi,
  • od 16.00 do 16.45 pri Sopotnikovih v Šeščah,
  • od 16.00 do 16.45 pri gasilskem domu v Latkovi vasi,
  • od 17.00 do 17.45 pri cerkvi v Sv. Lovrencu.
    Na razpolago so tudi posebne svečke, v katerih boste lahko v vaše domove odnesli Luč miru iz Betlehema. Naj sporočilo te Luči zagori tudi v naših srcih, po naših družinah in domovih.
    Želimo vam vesele in blagoslovljovljene božične praznike.