VEROUČNO LETO 2018-2019

Veroučno leto bomo začeli s sveto mašo v nedeljo, 9. septembra ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu.
V ponedeljek, 10. septembra med 7.30 in 8.30 uro ter med 12.30 in 14.30 uro boste lahko v Aninem domu nabavili učbenike, delovne zvezke, liturgične zvezke in prispevali prispevek za ogrevanje.
Vpis otrok v prvi razred je v ponedeljek, 10. septembra med 16. in 17. uro v veroučni učilnici v Aninem domu.
V sredo, 12. septembra ob 17.30 uri sestanek s starši veroučencev 7. in 8. razreda.
V ponedeljek, 17. septembra ob 17. uri sestanek s starši veroučencev 3. razreda.
V sredo, 19. septembra ob 17.30 uri sestanek s starši veroučencev od 4. do 6. razreda.
V torek, 25. septembra ob 17. uri sestanek s starši 1. in 2. razreda.
Učbenike lahko zamenjate staro za staro ali pa staro za novo. Pri menjavi staro za novo je novi učbenik po polovični ceni.
Letni prispevek za ogrevanje veroučnih učilnic: za enega otroka 15€, za drugega 12€, za tretjega pa 10€.
Kdor zaradi stiske ne more poravnati stroškov, naj se oglasi pri župniku. Finančna stiska ne more in ne sme biti ovira, da otrok ne bi obiskoval verouka.

Urnik verouka je na internetni strani:
www. zupnija-prebold.si/delujoci-v-zupniji/veroucni-koticek/