KAUČIČ Erika roj. Pasarič

V sredo, 14. julija se je nenadoma iztekla zemeljska ura življenja pokojni Eriki KAUČIČ roj. Pasarič iz Celja. Pokojna Erika je luč tega zemeljskega življenja zagledala 10. decembra 1971 v Celju.Življenje sta ji podarila Ana Pasarič in Vinko Podbregar. Bivala je na naslovu: Mariborska c. 66, Celje. Pogreb spoštovane gospe Erike bo v ponedeljek, 19. …

REBERNIK Milan – po domače KALŠEKOV

V četrtek, 1. julija se je v celjski bolnici iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu REBERNIK Milanu iz Andraža nad Polzelo. Pokojni Milan je luč tega zemeljskega življenja zagledal 11. oktobra 1952 v Celju.Življenje sta mu podarila Rafko in Ljudmila Rebernik. Bival je na naslovu: Andraž 368, župnija Sv. Andraž nad Polzelo.Pogreb z mašo bo v …

ERNEJČIČ Mirko

V petek, 28. maja 2021 se je v Preboldu zaključila zemeljska pot življenja pokojnemu ERNEJČIČ Mirku iz Prebolda. Pokojni Mirko je luč tega zemeljskega življenja zagledal 12. julija 1959 na Ptuju. Bival je na naslovu: Na zelenici 19, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovanega gospoda Mirka bo v petek, 4. junija ob 15. uri …

KOČEVAR Karli

V petek, 28. maja 2021 se je iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu KOČEVAR Karliju iz Šempetra v Savinjski dolini. Pokojni Karli je luč tega zemeljskega življenja zagledal 30. oktobra 1945 v Šeščah pri Preboldu.Življenje sta mu podarila Pavla in Filip Kočevar. Bival je na naslovu: Na zelenici 6, župnija Šempeter v Savinjski dolini. Pogreb spoštovanega …

HOJSKI Barica

V nedeljo, 9. maja 2021 se je v celjski bolnici iztekla zemeljska ura življenja pokojni HOJSKI Barici iz Prebolda. Pokojna Barica je luč tega zemeljskega življenja zagledala 7. marca 1946 v Jamnem na Hrvaškem.Življenje sta ji podarila Štefan in Marija Glavica. Bivala je na naslovu: Na zelenici 12, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane …

RUDNIK Rudolf – Mišo

V petek, 30. aprila 2021 je na svoj 67 rojstni dan v bolnici Topolšica prestopil prag večnosti pokojni RUDNIK Rudolf – Mišo iz Kaplje vasi.Pokojni Rudolf je luč tega zemeljskega življenja zagledal 30. aprila 1954 v Latkovi vasi. Življenje sta mu podarila Anton in Marija Rudnik. Bival je na naslovu: Kaplja vas 20a, župnija Sv. …

FONDA Marija Ana

V soboto, 24. aprila 2021 se je nenadoma iztekla ura zemeljskega življenja pokojni Mariji Ani FONDA iz Latkove vasi.Pokojna Marija Ana je luč tega zemeljskega življenja zagledala 22. julija 1945. Bivala je na naslovu: Latkova vas 100, župnija Sv. Pavel – Prebold.Pogreb spoštovane gospe Marije Ane bo v torek, 27. aprila ob 10. uri na …

JANŠE Elizabeta

V ponedeljek, 19. aprila 2021 se je iztekla zemeljska ura življenja pokojni JANŠE Elizabeti iz Prebolda. Pokojna Elizabeta je luč tega zemeljskega življenja zagledala 21. novembra 1927 v Podvinu pri Polzeli.Življenje sta ji podarila Antonija in Filip Škrabe. Bivala je na naslovu: Skozi gaj 3, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb spoštovane gospe Elizabete bo …

BORAK Stanko

V soboto, 3. aprila 2021 se je v Domu starejših občanov v Preboldu iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu Stankotu BORAK iz Kaplje vasi. Pokojni Stanko je luč tega zemeljskega življenja zagledala 17. aprila 1938 v Radovcu na Hrvaškem. Življenje sta mu podarila Filip in Marija Borak. Bival je na naslovu: Kaplja vas 15b, župnija Sv. …

ŽGANK Alojz

V nedeljo, 4. aprila 2021 se je v celjski bolnici iztekla ura zemeljskega življenja pokojnemu Alojzu ŽGANKU iz Dolenje vasi. Pokojni Alojz je luč tega zemeljskega življenja zagledal 10. junija 1932 v Sv. Lovrencu. Življenje sta mu podarila Jože in Marija Žgank. Bival je na naslovu: Dolenja vas 8, župnija Sv. Pavel – Prebold. Pogreb …