ŠARLAH Vladimira – Mira

Na binkoštni ponedeljek, 10. junija je v Domu upokojencev na Polzeli prestopila prag večnosti ŠARLAH Vladimira – Mira iz Vrbja.
Pokojna Mira je luč tega zemeljskega življenja zagledala 2. junija 1933 v Celju.
Bivala je na naslovu: Vrbje 6, župnija Žalec.
Pogreb spoštovane gospe Mire bo v petek, 14. junija 2019.
Ob 15. uri je pogrebna sv. maša in ob 16. uri pogreb na tukajšnjem pokopalšču.
Žara bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tukajšnji poslovilni veži.
Sv. maša po namenu 8. dne bo v četrtek, 20. junija ob 19. uri v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu.

Gospod, daj ji večni pokoj. In večna luč naj ji sveti.
Naj počiva v miru. Amen.