VEROUK 2020/2021

Spoštovani starši,
za nami so poletni dnevi, ko smo bili vsi skupaj povabljnei, da se malce odpočijemo, da zadihamo drugačen zrak in se nekoliko bolj posvetimo drug drugemu. Ne moremo zanikati, da je bilo letošnje poletje drugačno od vseh dosedanjih in zaznamovano z večjo potrebo po prilagajanju tudi v počitniških dneh.
Sporočamo vam, da bo vpis v prvi razred v ponedeljek, 14. septembra med 7.30 in 8.30 uro ter med 13.30 in 15. uro. V tem času boste lahko tudi nabavili učbenike, delovne zvezke, liturgične zvezke, …
Katehetsko leto bomo pričeli z rednimi katehetskimi srečanji v ponedeljek, 21. septembra. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije bomo prešli na katehezo na daljavo.
Urnik in posebno pismo za starše je zapisan na https://zupnija-prebold.si/delujoci-v-zupniji/veroucni-koticek/